Posted by: umbrella666 | 27 ธันวาคม 2009

งานร่มบ่อสร้าง

การทำร่มบ่อสร้าง เป็นอาชีพหัตถกรรมของชาวอำเภอสันกำแพง ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของชาวเชียงใหม่และประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ในอดีตชาวบ้านบ่อสร้างได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านทำร่มกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ชาวบ้านเกือบทุกคนของหมู่บ้านนี้มีฝีมือในกันทำร่มที่ประณีต สวยงามและคงทน เฉกเช่นที่บรรพชนได้ถ่ายทอดไว้

เมื่อประมาณ 100 ปีที่ผ่านมามีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่าหลวงพ่ออินถา อยู่สำนักวัดบ่อสร้าง ทรงปฏิบัติธรรมด้วยการเดินธุดงค์อยู่เป็นประจำ มีนิสัยชอบดู ชอบฟัง ชอบศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆจนครั้งหนึ่งท่านได้ธุดงค์ไปทางทิศเหนือ ใกล้กับประเทศพม่า และในวันหนึ่งได้มีชาวพม่านำกลดมาถวาย ซึ่งท่านก็ได้มีความสนใจว่ากลดนี้ทำอย่างไรจึงสะดวกในการใช้ป้องกันแดดและฝน จึงได้สอบถามที่อยู่ของชาวพม่าผู้นั้น และได้เดินทางเข้าประเทศพม่าเพื่อต้องการศึกษาวิธีทำกลดให้ได้ เมื่อไปถึงถิ่นที่ได้ทำกลดนั้นท่านก็ได้เห็นชาวบ้านทำร่มใช้ ซึ่งทำด้วยกระดาษสาทั้งสิ้น ท่านก็ได้สอบถามถึงวิธีการขั้นตอนตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ทำร่ม และชาวบ้านก็ได้อธิบายถึงวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆ จนครบถ้วน และท่านก็ได้ทำการบันทึกไว้เป็นขั้นตอนและได้เดินทางกลับ เมื่อกลับถึงวัดก็ได้ทำการสอนวิธีการทำร่มให้แก่ชาวบ้านตั้งแต่ขั้นตอนการทำ กระดาษสา ทำกลอน ทำส่วนหัว ทำตุ้ม ทำคันร่ม ซึ่งชาวบ้านยังคงไม่สนใจมากนัก เพียงแต่นำไปใช้บ้างในการเดินทางเพื่อกันแดดกันฝน และเมื่อชาวหมู่บ้านอื่นได้เห็นก็มีการสั่งซื้อ ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ให้ความสนใจมากขึ้น และได้ทำการแก้ไขดัดแปลงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ และทำเป็นงานอดิเรกนอกเหนือจากการทำนา

ครั้นในปี พ.ศ.2484 ชาวบ้านก็ได้รวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้น และชักชวนให้ประชาชนได้ทำร่มขนาดต่างๆ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2500 ทางศูนย์อุตสาหกรรมภาคเหนือก็ได้เข้ามาช่วยเหลือในการสอนทำกระดาษสาสินค้า ร่มได้พัฒนาขึ้นเป็นร่มที่มีการวาดลวดลายดอกไม้ ภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆ จนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและส่งออกขายยังต่างประเทศ ร่มของบ้านบ่อสร้างได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติ ทั้งมาสัมผัสการทำร่ม ทำพัด อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ขั้นตอนการทำร่ม พร้อมทั้งซื้อไปเป็นของฝาก ของตกแต่งบ้าน เป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบ่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ทางราชการจึงมีดำริให้จัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงเป็นครั้ง แรกเมื่อพ.ศ.2526

ร่มบ่อสร้าง ร่มเชียงใหม่ ร่มผ้าไหม

ปัจจุบันร่มบ่อสร้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านและของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลต้นเปา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้น บ้านให้คงอยู่สืบไป ภายใต้การบริหารงานของนายศรีทูรย์ ไชยซาววงศ์นายกเทศมนตรีตำบลต้นเปา จึงได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการผลิตหัตถกรรมของคนท้องถิ่น เช่น ร่ม พัด ไม้แกะสลัก เครื่องเงินเครื่องเขิน ผ้าทอพื้นเมืองกระดาษสา และสินค้าชุมชนที่ผลิตจากภูมิปัญญาชาวบ้านในอำเภอสันกำแพง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน

เทศกาลร่มบ่อสร้างนี้ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้จัดงานในวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปี จึงเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าชม และซื้อสินค้าหัตถกรรมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และในปี 2553 ได้กำหนดจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 27 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเชิญนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ เข้าเที่ยวชมเทศกาลในครั้งนี้ หากต้องการเดินทางมาเป็นหมู่คณะ เทศบาลต้นเปายินดีอำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นพิเศษ โดยท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นเปา 989 หมู่ 7 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์/โทรสาร 053-338048-9 ต่อ 130

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2009
โดย นภาพร/เชียงใหม่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: